AKTUALNOŚCI

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 
W dniach 7-9 października kolejne klasy mundurowe XVI LO wzięły udział w obozie szkoleniowo-sportowym w malowniczej Zawoi. Intensywne trzy dni zajęć uczniowie odbyli pod okiem profesjonalnych instruktorów, podzieleni na trzy plutony: niebieski, czerwony i zielony. K

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat do kolejnej 54 Akcji Krwiodawstwa na terenie XVI LO. Czekamy na uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców a także osoby chętne niezwiązane ze szkołą. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości, być zdrowym , po lekkostrawnym śniadaniu, dzień wcześniej dużo pić wody i dobrą wolę czynienia dobra dla innych. Akcja odbędzie się 17.10.19. ( czwartek ) w małej sali gimnastycznej od godz. 9.00-12.00.

                                                                                   opiekun szkolnego koła PCK
                                                                                           Barbara Borgiasz