ARCHIWUM

18 XII 2006 roku w pięknie przystrojonej Sali Głównej Klubu "Nad Kotłowem" przy ulicy Westerplatte w Krakowie, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli honorowi dawcy krwi - młodzież szkolna i strażacy z Małopolski, chór Rzemieślniczego Towarzystwa Śpiewackiego oraz ks. Biskup Jan Szkodoń. Podczas spotkania wigilijnego ogłoszono wyniki konkursu na etapie okręgowym pod hasłem : "Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK". Po nastrojowej części wigilijnej, połączonej z życzeniami, łamaniem się opłatkiem i poczęstunkiem wigilijnym nastąpiła równie podniosła uroczystość. Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Kazimierz Nowak ogłosił wyniki konkursu dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych na najlepsza podstronę internetową promująca krwiodawstwo w Małopolsce. Celem konkursu była popularyzacja honorowego krwiodawstwa wśród gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli wyżej wymienionych szkół w upowszechnianiu honorowego krwiodawstwa.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne :

  • I miejsce i Puchar zdobyło: XVI LO w Krakowie (autorzy: Łukasz Zarodkiewicz IIIA, opiekun koła PCK mgr Barbara Borgiasz)

  • dwa III miejsca Jury przyznało dla:
    * Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie (powiat dąbrowski)
    * XXXVI LO w Krakowie

  • wyróżnienie:
    * Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie ogólnopolskim, której finał odbył się w Warszawie. Niestety, w tym roku nie udało nam się znaleźć w finałowej trójce. Mamy nadzieję, że uda nam się za rok...