22 września 2016 roku Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wyraziła zgodę na rozpoczęcie współpracy z Naszym Liceum.

Uczniowie zostaną włączeni do oddziaływań naukowych środowiska akademickiego poprzez wykłady, warsztaty, udział w olimpiadzie oraz inne formy aktywizacji na terenie Liceum jak i na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego.

W najbliższym czasie zostanie podpisane oficjalne porozumienie i decyzja ta stanie się formalnością.