W dniu 21.11.2016 r. odwiedziliśmy osobliwe miejsce, jakim z pewnością jest  krakowska Policyjna Izba Dziecka.

Podczas wizyty mieliśmy możliwość naocznego zapoznania się z jej funkcjonowaniem oraz pracą funkcjonariuszy  odpowiedzialnych za nieletnich w niej przebywających. W Izbie, jak się dowiedzieliśmy, mogą przebywać młodociani w wieku pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, którzy są podejrzani o czyn karalny i wobec nich zachodzi obawa ukrywania się, bądź próby zacierania śladów czynu dokonanego.  Poza tym Policyjna Izba Dziecka przyjmuje nieletnich wobec których niemożliwe jest ustalenie tożsamości oraz nieletnich zagrożonych demoralizacją, a którzy wymagają natychmiastowej opieki. Dzieci mogą w niej przebywać maksymalnie do 48 godzin. Podczas pobytu w Izbie nieletni mają zapewnione podstawowe potrzeby, zorganizowane różnego rodzaju zajęcia, m.in. sportowe, ale również o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. W między czasie toczą się postępowania mające na celu przekazanie dziecka opiekunom.  Pomimo dobrych warunków bytowo-organizacyjnych oraz fachowej kadry mamy jednak nadzieję, że Izba będzie gościła jak najmniej dzieci.