W dniach 7 – 12 listopada grupa młodzieży zaangażowanej w działania projektowe ERSAMUS+ Gardening: Culture & Science przebywała w niewielkim miasteczku Bruz w Bretanii.

W trakcie spotkania projektowego uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach – zarówno badawczych, jak i kreatywnych. Prezentowali raporty (w formie prezentacji, filmów i wykresów) po drugim roku trwania projektu. Przedstawili mocne i słabe strony zakładanych przez siebie ogrodów. Prowadzili badania nad różnicami w uprawie wybranych roślin w poszczególnych krajach i szukali czynników, które wpływały na sukces lub porażkę w uprawie danej rośliny.
Kolejne warsztaty poświęcone były nakręconym wywiadom ze specjalistami: ekspertem medycznym, kucharzem i rolnikiem. Grupa polska (wspólnie z grupą holenderską) analizowała filmy przygotowane przez wszystkie grupy projektowe i opracowała prezentację podsumowującą wyniki wywiadów.
W trakcie warsztatów kreatywnych uczniowie w grupach międzynarodowych przygotowywali rzeźby owocowo-warzywne.
Oprócz pracy warsztatowej znalazł się również czas na zwiedzanie okolic. Uczniowie mieli okazję zwiedzić urocze miasteczko Rennes z zabytkowym starym miastem i jego malowniczą drewnianą zabudową. Zwiedzili również opactwo Mont Sain Michel w Normandii (jeden z cudów świata) oraz miasteczko St Malo w Bretanii (miasto portowe z przepiękną starówką otoczoną murami).
To już przedostatnie spotkanie projektowe. Ostatnie odbędzie się w Haaksbergen w Holandii w marcu 2017 roku.