W dniu 1 grudnia 2016 uczniowie klasy trzecich o profilu policyjno-wojskowym w ramach zajęć z kształcenia ogólnopolicyjnego wyjechali do Szkoły Policyjnej w Katowicach, gdzie mogli zobaczyć jak kształci się przyszłe kadry policyjne.

W Szkole Policyjnej uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką działalności szkoły i służby w policji. Mieli okazję zobaczyć w jaki sposób słuchacze tamtejszej szkoły nabywają umiejętności praktyczne podejmowania interwencji policyjnych, pełnienia służby na drogach, służby patrolowej, obchodowej  i konwojowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Poznali również tajniki stosowania środków przymusu bezpośredniego. Zwiedzili strzelnicę i specjalistyczne miasteczko symulacyjne, gdzie policjanci sprawdzają w praktyce swoją wiedzę. Oglądali laboratorium policyjne, gdzie dowiedzieli się w jaki sposób i w jakich warunkach kształci się i doskonali umiejętności z zakresu różnych technik kryminalistycznych. Ćwiczyli, także w praktyce, umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem instruktorów Szkoły Policyjnej.                                                                                                
Wycieczka do Szkoły Policyjnej w Katowicach była bardzo ciekawą i atrakcyjną formą zapoznania i przybliżenia drogi jaką muszą przejść kandydaci na policjantów. Być może w przyszłości również nasi uczniowie będą mieli okazję pobierać nauki w tego typu placówkach, aby służyć następnie w różnych formacjach policji.