W dniu 6 grudnia 2016 roku Uczniowie należący do BRYGADY PP wzięli udział w zajęciach z edukacji wielokulturowej prowadzonych przez nauczyciela akademickiego Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr Ewę Żmijewską.

W tym czasie mogli w niekonwencjonalny sposób poznać kulturę Chin, Japonii, Wietnamu, Białorusi i Nigerii. Poza cenną wiedzą Uczniowie kosztowali niektórych potraw (jak np. chińskie ciasteczka z wróżbą w środku), oglądali pokazy strojów i tańców regionalnych. Celem zajęć było namacalne zetknięcie się z kulturą danego państwa i zderzenie się ze stereotypowym myśleniem przedstawicieli naszej kultury.