W dniu 6 grudnia 2016 roku reprezentacja klasy IA LO udała się do Centrum Administracyjnego Nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie w celu przekazania słodyczy wychowankom objętym wsparciem tej organizacji. W taki niezwykły sposób klasa postanowiła uczcić „Mikołajki”.