XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie wraz z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizuje w tym roku szkolnym dwie konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim:
 

 „Aktywność międzypokoleniowa jako droga do społecznej edukacji przez, dla, do i w starości”, która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku w budynku XVI LO (więcej na stronie:http://miedzypokoleniowo.blogspot.com/).
„Supermarket Kultury III  - kultura aktywności i uczestnictwa młodzieży”, która odbędzie się 19 czerwca 2017 roku w budynku Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie (więcej na stronie: http://supermarketkultury3.blogspot.com/).
Zapraszamy do udziału w myśl maksymy „Aby istnieć, trzeba uczestniczyć” (Antoine de Saint-Exupéry). Jako Szkoła Ćwiczeń UP w Krakowie żywo współpracujemy z jego środowiskiem naukowym, czego bezpośrednim przejawem będą te dwa wydarzenia oraz publikacja naukowa stworzona tuż po ich zakończeniu.