Uczestnicy projektu "O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej." wzięli udział w zajęciach terenowych pt. "Wizyta w miejscu pamięci".

  Grupa poznała historię byłego niemieckiego obozu w Płaszowie. Zwiedziła miejsca, gdzie w latach 1942 – 1945 zbudowano najpierw obóz pracy, a potem obóz koncentracyjny. Teren ten jest wielkim cmentarzyskiem, na którym rozsiano popioły kilku tysięcy ofiar. Czas spędzony w tym miejscu był wypełniony zadumą i refleksją.  .