Uczniowie BRYGADY PP wzięli udział w cyklu dwóch zajęć poświęconych Indiom. Zajęcia te były prowadzone przez prof. dr hab. Romana na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Zajęcia pierwsze miały miejsce 13.03.2017 i omawiały demografię, kulturę, język, położenie geograficzne, przyrodę, historię, kluczowe postacie tego kraju. Ich temat brzmiał „Indie – człowiek i przyroda”
Zajęcia drugie miały miejsce 20.03.2017 i ich temat brzmiał „Europejczyk w Indiach” i dotyczyły w głównej mierze sytuacji, roli i znaczeniu człowieka tego regionu świata z punktu widzenia badacza kultury, religii, edukacji, polityki.