BRYGADA PP w dniu 20 marca wzięła udział w zajęciach z języka migowego prowadzonych przez mgr Martę Słubczyńską, pracownika Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

  Były to praktyczne ćwiczenia porozumiewania się z osobą głuchą. Uczniowie ćwiczyli miganie wraz ze studentami studiów magisterskich. Mogli nauczyć się podstawowych słów oraz literowania swojego imienia.