Światowy Dzień Wody został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku.

 Od tego czasu corocznie Dzień ten obchodzony jest w celu uświadomienia ludziom, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa woda. Jakie konsekwencje może wywołać jej brak.
Także w tym roku,  na całym świecie odbywały się różne eventy. Jeden z nich miał miejsce w murach UJ. Wzięła w nim  udział grupa uczniów z klas drugich naszego Liceum. Młodzież wysłuchała wykładu o dawnych i obecnych wodach Krakowa.