Uczniowie klasy IIA, wraz z wychowawcą – mgr Krzysztofą Strug-Urbanek oraz pedagogiem, w dniu 30 marca 2017 r. wzięli udział w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

 Zajęcia pt. „Kraków jako sekret asymilacji – skąd się wzięli krakowianie XX wieku?” prowadził pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Konrad Myślik. W ich trakcie można było poznać nie tylko historię kształtowania się społeczności krakowskiej, ale także wydarzenia krytyczne miasta, sławnych i podziwianych jego reprezentantów (choć zazwyczaj pochodzących z innych części kraju), współczesne i ówczesne drogi migracyjne ludności, zmiany terytorialne miasta wraz z ich przyczynami i konsekwencjami.
Dodatkowo, prowadzący na podstawie doświadczeń Krakowa stwierdził, że w dylemacie co było pierwsze – jajko czy kura – można zdecydowanie rzec, że było to jajko.