Dnia 10 kwietnia  klasa IIA o profilu psychologiczno - pedagogicznym, uczestniczyła w warsztatach "Resocjalizacja jako druga szansa" ,

prowadzonych przez studentów UP, kierunek  "Praca socjalna". Na początku uczniowie poznali główne pojęcia z dziedziny resocjalizacji. Druga część zajęć miała charakter warsztatów. Zadaniem młodzieży, było wypracowanie planów resocjalizacji w odniesieniu do konkretnych osób i sytuacji (przypadków).