W dniu 2 czerwca 2017 roku w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie miała miejsce konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim pt. "Aktywność międzypokoleniowa jako droga do społecznej edukacji przez, dla, do i w starości" organizowana we współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i naszego Liceum.