W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyła się interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa „Supermarket Kultury III - kultura aktywności i uczestnictwa młodzieży” organizowana we współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz naszego Liceum.

 Miała ona miejsce w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie. Konferencję uroczyście otworzyła prof. dr hab. Zofia Szarota, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UP w Krakowie oraz Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP. Wykład otwierający specjalny wygłosili: w części pierwszej prof. dr hab. Andrzej Młynarski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. Prawda i fałsz w naukach historycznych, zaś w części drugiej dr Radosław Marzęcki z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Kryzys partycypacji. Problem młodzieży czy całego społeczeństwa?

W czasie konferencji mieliśmy okazję poznać różne formy partycypacji młodzieży, diagnozę ich uczestnictwa w poszczególnych aspektach życia społecznego, politycznego, ekonomicznego, obywatelskiego, kulturalnego, medialnego, czy wolnoczasowego. Poznaliśmy praktyczne sposoby animowania młodszej generacji wiekowej prowadzone w określonych placówkach. Nasze Liceum również mogło zaprezentować swoje działania jakie podejmujemy z klasami pedagogicznymi w ramach projektu edukacyjnego BRYGADA PP.

W konferencji wzięło udział, poza moderatorami i słuchaczami biernymi, 17 przedstawicieli środowiska naukowego i oświatowego reprezentujących 15 uczelni wyższych. Po każdej sekcji dochodziło do „żywych” dyskusji, gdzie, poza zadawaniem pytań i udzielaniem na nie odpowiedzi, konstruowano pewne wnioski i plany na przyszłość.