Poznawanie Kazimierza zaczęliśmy od spotkania na przystanku na ulicy Dietla. Tam w skrócie poznaliśmy historię dzielnicy, która wcześniej była odrębnym miastem. Na ulicy Berka Joselewicza zatrzymaliśmy się pod domem Mordechaja Gebirtiga, poety i kompozytora, zamordowanego przez Niemców podczas likwidowania getta w Krakowie w 1942 roku.

 Następnym punktem była Synagoga Remuh, w której nadal odprawia się nabożeństwa. Byliśmy także na przylegającej do niej cmentarzu, gdzie odwiedziliśmy grób wielkiego myśliciela rabina Mojżesza Izeresa. Pan Siwor opowiedział nam historie tego cmentarza w czasie II wojny światowej. Kolejnym zwiedzonym budynkiem było Muzeum Historii Miasta Krakowa, które znajduje się w gmachu Synagogi Starej. Ekspozycja pokazywała jak patriotyczni byli polscy Żydzi, ich życie , ubiór i zwyczaje a także to, w jaki sposób szanowali i dbali o Torę. Ostatnim celem podróży stała się bogato zdobiona Synagoga Tempel. Jest ona synagogą z reformowaną i jednocześnie najmłodszą w Krakowie. W jej architekturze można zauważyć styl orientalny. Tempel jest drugim czynnym domem modlitwy w Krakowie. Modlili się tam Żydzi, którzy nie chcieli ubierać się jak większość tradycjonalistów i żyć jak oni .
    Cała wycieczka trwała około 3 godzin, wszystkim się podobało, choć zakończyli ją bardzo zmęczeni. Naszymi opiekunami była Pani Krystyna Król i Grzegorz Siwor.