Nie wstydź się
miłowania, tworzenia,
dorastania

K.K.Baczyński

Rozwijamy

umiejętności

Pobudzamy umysły

Uczymy z pasją

arrow
arrow

Uczniów klas policyjno - wojskowych prosimy o zakup do dnia 15 września umundurowania składającego się z:

1. munduru: model WZ 2010

2. czarnej gładkiej koszulki (podkoszulka) - ewentualnie z napisem KLASA MUNDUROWA

3. butów czarnych wysokich, sznurowanych za kostkę (np. GROM)

4. granatowego beretu z orzełkiem KM

5. plakietki szarej z nazwą szkoły - do nabycia na początku września w sekretariacie szkoły.